AB1755-maly
563810.ilac-MRA_RGB

Akredytowane Laboratorium Analiz Konopi

  • Infolinia: +48 58 380 01 50
  • Adres: Fiszera 14, 80-231 Gdańsk, Polska
  • Pn-Pt: 9:00 - 17:00

Oferta

Pakiet (do wyboru są pełne pakiety):

B: badanie czystości izolatu NOWOŚĆ!, uwzględniające analizę zawartości CBD/CBDA, THC/THCA lub CBG/CBGA, THC/THCA-metodą chromatografii cieczowej akredytowaną- oraz pozostałości rozpuszczalników (metoda niekredytowana)- niezbędna ilość min. 2 g próbki 600 PLN/próbkę* *

*UWAGA! ze względu na specyfikę izolatów wysokiej czystości, w celu uzyskiwania wyników najwyższej jakości, dla tego rodzaju próbek do analizy kannabinoidów proponujemy wyłącznie pakiet B.

S: Kannabinoidy GC-FID: total CBD, total THC – techniką GC-FID220 PLN/próbkę*

M: Kannabinoidy HPLC basic CBD, CBDA, THC, THCA – techniką HPLC DAD – metoda akredytowana250 PLN/próbkę*

L: Kannabinody HPLC advanced CBD, CBDA, CBDV, CBG, CBGA, CBC, CBN, THC, THCA techniką HPLC DAD – metoda akredytowana320 PLN/próbkę*

XL: Kannabinoidy HPLC/LCMSxMS full: CBD, CBDA, CBDV, CBG, CBGA, CBC, CBN, THC, THCA – oznaczane metodą akredytowaną (HPLC DAD) oraz CBL, delta 8 THC, THCV – oznaczane metodą nieakredytowaną (HLC-DAD)380 PLN/próbkę*

X: Metale basic (6) Pb, Cu, Cr, Cd, Fe, Ni – 300 PLN/próbkę**

R: Metale advanced (14) Pb, Cu, Cr, Cd, Fe, Ni, Ag, Al, Sn, Mn, V, Zn, Hg, As –  450 PLN/próbkę**

J: Terpeny basic (14)   beta-Pinene, beta-Caryophyllene, Phytol, Limonene, Geraniol, (1S)-(-)-Camphor, Terpinolene, beta-Eudesmol, (+)-Borneol, cis-Nerolidol, (-)-alpha-Terpineol, (1S)-(+)-3-Carene, Linalool, p-Cymene, Myrcene – 400 PLN/próbkę**

T: Terpeny advanced (30)  alpha-Pinene, Camphene, beta-Pinene, 3-Carene, alpha-Terpinenen, (R)-(+)-Limonene, p-Cymene, gamma-Terpinene, Terpinolene, Linalool, L-(-)-Fenchone, Fenchol, Isoborneol, DL-Menthol, (+)- Borneol, Camphor, (-)-alpha-Terpineol, (+/-)-B-Citronellol, Geraniol, (R)-(+)-Pulegone, alpha-Cedrene, beta-Caryophyllene, Geranyl, alpha-Humulene, Nerolidol, (+)-Cedrol, beta-Eudesmo, alpha-Bisabolol; Phytol, Myrcene- 700 PLN/próbkę**

K: Pozostałości rozpuszczalników: aceton, metanol, etanol, heksan, izopropanol, heptan, pentan- 350 PLN/próbkę**

P: Pestycydy (49): Biphenyl; 2,6-Dichlorobenzonitrile; 3.4-dichloroaniline; Methacrifos; Ethalfluralin; Trifluralin; Benfluralin; Tetrahydrophthalimide; Tetrachloronitrobenzene; 2,3,5,6-tetrachloroaniline; Profluralin; Diphenylamine; Sulfotepp; Fluchloralin; Terbufos; Pentachloronitrobenzene;
Dichloran; Pentachlorobenzonitrile; Prodiamine; Pentachloroaniline; Chlorothalonil; Fenchlorphos (Ronnel); Tolclofos-methyl; Isopropalin; Malathion; Dichlofluanid; Bromophos methyl; Pendimethalin; Fenthion; Bromophos ethyl; Chlorfenvinphos; Tolylfluanid; Bromfenvinphos methyl; Prothiofos; Oxyfluorfen; Tetrachlorvinphos; Bromfenvinphos ethyl; Profenofos; Fenamiphos; Iodofenphos; Chlorthiophos; Nitrofen; Ethion; Sulprofos; Carbophenothion; Nitralin; Edifenphos; Leptophos; Coumaphos- 450 PLN/próbkę**

µ-O: Mikrobiologiczny dla olejków NOWOŚĆ!!!: Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków); Obecność pałeczek z rodzaju Salmonella; Liczba bakterii z grupy coli; Liczba pleśni- 300 PLN/próbkę*** minimalna ilość próbki 10 ml

µ-S: Mikrobiologiczny dla suszu NOWOŚĆ!!!: Liczba ß-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli;  Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków); Liczba drożdży i pleśni; Obecność pałeczek z rodzaju Salmonella 10g (N)- 300 PLN/próbkę*** niezbędna ilość próbki 10 g

N: Składniki odżywcze olejku NOWOŚĆ!!!: Energia (kcal/100g) z wyliczenia; Energia (kJ/100g); Sucha masa w 105°C; Węglowodany ogółem; Tłuszcz; Białko; Popiół ogółem- 600 PLN/próbkę*** minimalna ilość próbki 50 ml 

A: Aflatoksyny NOWOŚĆ!!!Aflatoksyna B1; Aflatoksyna B2; Aflatoksyna G1; Aflatoksyna G2; Suma Aflatoksyn minimalna ilość próbki 10 ml/10 g- 400 PLN/próbkę***

F: Flawonoidy- JUŻ WKRÓTCE!

O: Profil kwasów tłuszczowych NOWOŚĆ!  – 750 PLN/próbkę**

W: WWA-Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne NOWOŚĆ! chryzen, benzo(a)piren, benzo[a]antracen, enzo[b]fluoranten: 700 PLN/próbkę**

V: Witaminy NOWOŚĆ! B1, B2, B6, B12, C – 750 PLN/próbkę**

D: Gęstość olejków: oznaczenie niezbędne do wyrażenia zawartości kannabinoidów w mg na objętość opakowania – 60 PLN/próbkę* (min. 5 ml olejku/badanie)

Rejestracja suplementów diety:

– Weryfikacja składu suplementu diety pod kątem zgodności z wymogami prawnymi oraz wytycznymi GIS: wycena zależna od ilości składników, od ok. 500-1500 zł netto

– Przygotowanie/weryfikacja treści oznakowania suplementów diety (przygotowanie treści oznakowania suplementu diety zgodnie z wymogami prawa unijnego i polskiego, wytyczne dla grafika dot. rozmieszczenia obowiązkowych informacji zgodnie z wymogami, budżet zawiera max. 2 rundy poprawek, w tym ocenę wersji graficznej etykiety): 800 zł netto/1 produkt

– Weryfikacja treści materiałów marketingowych/strony internetowej: wycena indywidualna, zależnie od obszerności tekstu

– Powiadomienie suplementu diety do GIS (budżet obejmuje także założenie konta dla firmy w systemie powiadomień oraz przekazanie danych dostępowych): 200 zł netto/1 produkt

Inne:   Analiza konopi może obejmować inne parametry na indywidualne życzenie- cena na zapytanie.

Usługa Express 48h**** (za dodatkową opłatą 50% do ceny podstawowej dla trybu standardowego)

Dopłata do edycji sprawozdania z badań, na życzenie Klienta lub do dodatkowej wersji językowej (pierwsza jest wliczona w cenę analizy)  UWAGA ZMIANA! : 50 PLN netto/nowe wydanie sprawozdania (naliczana gdy chęć dokonania zmiany została zgłoszona po wydaniu sprawozdania; możliwość nie dotyczy zmiany podmiotu widniejącego na sprawozdaniu na inny, możliwa do 30 dni od daty wydania pierwotnego sprawozdania)

W chwili zarejestrowania próbki w laboratorium rozpoczyna się proces wykonywania analiz wg zlecenia (dostarczonego wraz z próbką/-ami na formularzu zlecenia analiz). W tym samym dniu wysyłana jest faktura pro-forma. Od tego momentu anulowanie zlecenia jest niemożliwe.

Po zaksięgowaniu wpłaty, próbka jest analizowana a w czasie do 5 dni roboczych (tryb. STANDARD) lub 48h dla usługi EXPRESS przesyłane jest e-mailem sprawozdanie z badań (lub pocztą tradycyjną w przypadku zaznaczenia tej opcji na zleceniu).

*stanowi cenę netto za wykonanie analizy pojedynczej próbki w wybranym pakiecie w trybie standardowym (5 dni roboczych)

**stanowi cenę netto za wykonanie analizy pojedynczej próbki w wybranym pakiecie wyłącznie w trybie standardowym (5 dni roboczych)

***stanowi cenę netto za wykonanie analizy pojedynczej próbki w wybranym pakiecie wyłącznie w trybie standardowym (10 dni roboczych)

****termin 48h nie obejmuje sobót, niedziel i dni wolnych od pracy oraz dotyczy wyłącznie badania konopi w pakietach S, M, L i XL