AB1755-maly
563810.ilac-MRA_RGB

Akredytowane Laboratorium Analiz Konopi

  • Infolinia: +48 58 380 01 50
  • Adres: Fiszera 14, 80-231 Gdańsk, Polska
  • Pn-Pt: 9:00 - 17:00

Oferta

Poniżej przedstawiono podstawową ofertę analiz konopi wykonywanych w CannaLABs zarówno dla suszu, olejków, roślin zielonych lub produktów (np. spożywczych lub kosmetycznych), zawierających w składzie substraty z konopi siewnej.

Pakiet (do wyboru są pełne pakiety):

S:          total CBD, total THC – techniką GC-FID220 zł/próbkę*

M:         CBD, CBDA, THC, THCA – techniką HPLC DAD – metoda akredytowana250 zł/próbkę*

L:           CBD, CBDA, CBDV, CBG, CBGA, CBC, CBN, THC, THCA techniką HPLC DAD – metoda akredytowana320 zł/próbkę*

XL:        w tym CBD, CBDA, CBDV, CBG, CBGA, CBC, CBN, THC, THCA – oznaczane metodą akredytowaną (HPLC DAD) oraz CBL, delta 8 THC, THCV – oznaczane metodą nieakredytowaną (LCMSxMS)380 zł/próbkę*

X:           (metale-6) Pb, Cu, Cr, Cd, Fe, Ni – 300 zł/próbkę**

R:           (metale- 14) Pb, Cu, Cr, Cd, Fe, Ni, Ag, Al, Co, Mn, V, Zn, Hg, As –  450 zł/próbkę**

J:        (terpeny-14)   beta-Pinene, beta-Caryophyllene, Phytol, Limonene, Geraniol, (1S)-(-)-Camphor, Terpinolene, beta-Eudesmol, (+)-Borneol, cis-Nerolidol, (-)-alpha-Terpineol, (1S)-(+)-3-Carene, Linalool, p-Cymene, Myrcene – 400 zł/próbkę**

T:          (terpeny-30)  alpha-Pinene, Camphene, beta-Pinene, 3-Carene, alpha-Terpinenen, (R)-(+)-Limonene, p-Cymene, gamma-Terpinene, Terpinolene, Linalool, L-(-)-Fenchone, Fenchol, Isoborneol, DL-Menthol, (+)- Borneol, Camphor, (-)-alpha-Terpineol, (+/-)-B-Citronellol, Geraniol, (R)-(+)-Pulegone, alpha-Cedrene, beta-Caryophyllene, Geranyl, alpha-Humulene, Nerolidol, (+)-Cedrol, beta-Eudesmo, alpha-Bisabolol; Phytol, Myrcene- 700 zł/próbkę**

K:          (pozostałości rozpuszczalników) aceton, metanol, etanol, heksan, octan etylu, heptan, pentan- 350 zł/próbkę**

P:           (pestycydy-49): Biphenyl; 2,6-Dichlorobenzonitrile; 3.4-dichloroaniline; Methacrifos; Ethalfluralin; Trifluralin; Benfluralin; Tetrahydrophthalimide; Tetrachloronitrobenzene; 2,3,5,6-tetrachloroaniline; Profluralin; Diphenylamine; Sulfotepp; Fluchloralin; Terbufos; Pentachloronitrobenzene;
Dichloran; Pentachlorobenzonitrile; Prodiamine; Pentachloroaniline; Chlorothalonil; Fenchlorphos (Ronnel); Tolclofos-methyl; Isopropalin; Malathion; Dichlofluanid; Bromophos methyl; Pendimethalin; Fenthion; Bromophos ethyl; Chlorfenvinphos; Tolylfluanid; Bromfenvinphos methyl; Prothiofos; Oxyfluorfen; Tetrachlorvinphos; Bromfenvinphos ethyl; Profenofos; Fenamiphos; Iodofenphos; Chlorthiophos; Nitrofen; Ethion; Sulprofos; Carbophenothion; Nitralin; Edifenphos;
Leptophos; Coumaphos- 450 zł/próbkę**

O: Profil kwasów tłuszczowych NOWOŚĆ! z wyszczególnieniem kwasów Omega-3 i Omega-6 – 750 zł/próbkę**

V: Witaminy NOWOŚĆ! B1, B2, B6, B12, C – 750 zł/próbkę**

D: Gęstość olejków: oznaczenie niezbędne do wyrażenia zawartości kannabinoidów w mg na objętość opakowania – 60 zł/próbkę*

Inne:   Analiza konopi może obejmować inne parametry na indywidualne życzenie- cena na zapytanie.

Usługa Express 48h*** (za dodatkową opłatą 50% do ceny podstawowej dla trybu standardowego)

W chwili zarejestrowania próbki w laboratorium rozpoczyna się proces wykonywania analiz wg zlecenia (dostarczonego wraz z próbką/-ami na formularzu zlecenia analiz). W tym samym dniu wysyłana jest faktura pro-forma. Od tego momentu anulowanie zlecenia jest niemożliwe.

Po zaksięgowaniu wpłaty przesyłane jest sprawozdanie z badań – w czasie do 5 dni roboczych (tryb standardowy) lub 48h dla usługi express.

*stanowi cenę netto za wykonanie analizy pojedynczej próbki w wybranym pakiecie w trybie standardowym (5 dni roboczych)

**stanowi cenę netto za wykonanie analizy pojedynczej próbki w wybranym pakiecie wyłącznie w trybie standardowym (5 dni roboczych)

***termin 48h nie obejmuje sobót, niedziel i dni wolnych od pracy oraz dotyczy wyłącznie badania konopi w pakietach S, M, L i XL