AB1755-maly
563810.ilac-MRA_RGB
 • Infolinia: +48 58 380 01 50

 • Adres: EkotechLAB Marek Klein S.K.A.

 • Pn-Pt: 8:00 - 17:00

 • 21 października 2020
 • by cannalabhv

  O co chodzi z tą całą akredytacją?

  Laboratoria akredytowane to takie laboratoria, które uzyskały akredytację jednostki upoważnionej do wydania oświadczenia, że akredytowany podmiot wykazuje wszelkie kompetencje do wykonywania określonych działań. Wiąże się to z przyjęciem działania w systemie zgodnym z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz przejściem z pozytywnym wynikiem auditu przeprowadzanego przez jednostkę upoważnioną. Audit taki ma na celu sprawdzenie postępowania i jakości świadczonych usług wykonywanych przez podmiot akredytowany. Jednostką upoważnioną do przyznawania akredytacji jest Polskie Centrum Akredytacji. 

  Wymagania PCA

  Laboratorium akredytowane musi spełnić szereg warunków niezbędnych do uzyskania akredytacji. Taka jednostka musi dowieść, że posiada zasoby w postaci odpowiednio przeszkolonego personelu oraz sprzętu, które pozwalają na podjęcie określonych działań. Należy też wykazać, że laboratorium prezentuje naukowe podejście do podejmowanych działań, które są poparte rzetelnymi zasadami naukowymi. Laboratorium akredytowane powinno również być niezależnym podmiotem, które potrafi dowieść swojej bezstronności, obiektywnie oceniając wyniki uzyskiwane w oparciu o uznane metody i systemy miar. Jednostka akredytowana powinna również zapewnić odtwarzalność wyników oraz ich rzetelną dokumentację. Przedstawiane raporty powinny być przejrzyste i jednoznaczne, procedury jasne, a laboratorium otwarte na audity i kontrole.

  Korzyści wynikające ze współpracy z akredytowanym laboratorium

  Korzystanie z usług laboratoriów akredytowanych to gwarancja rzetelnych wyników badań, uzyskanych w oparciu o znormalizowane metody badawcze. Sprawozdanie z badań wystawione przez akredytowane laboratorium trudniej jest podważyć i zyskuje większą wiarygodność. Ma to ogromne znaczenie podczas kontroli policji oraz spraw sądowych. Analizy w laboratorium posiadającym akredytację wykonywane są z zachowaniem najwyższych standardów jakości.  Pozwala to na ograniczenie liczby wadliwych wyrobów, zmniejszenie kosztów kontroli. Dodatkowo posługiwanie się dokumentami potwierdzającymi udział w badaniach prowadzonych przez laboratorium akredytowane zmniejsza ryzyko w relacjach biznesowych. Dokumenty wydawane przez akredytowane laboratorium honorowane są na arenie międzynarodowej, ułatwiając handel zagraniczny. Współpraca z akredytowanym laboratorium sprzyja wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań i wpływa na wzrost zaufania, co przekłada się na wzrost wpływów. 

  Facebook
  LinkedIn